Czy warto studiować pedagogikę specjalną?

Pedagogika specjalna jest działem pedagogiki, która skupia się na wsparciu i pomocy w przypadkach, które uniemożliwiają rozwój i prawidłowe funkcjonowanie społeczne. Studia na tym kierunku pomogą przyszłym absolwentom kształcić osoby z niestandardowymi i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, np. osoby niepełnosprawne lub nieprzystosowane społecznie. Dlaczego warto studiować pedagogikę społeczną? Jak wyglądają studia na tym kierunku? Jakie perspektywy zawodowe czekają absolwentów po pedagogice społecznej?

Czym jest pedagogika specjalna?

Pedagogika specjalna to nic innego jak pomoc i wsparcie osób, które na co dzień zmagają się z różnego rodzaju ograniczeniami. Ograniczenia te wpływają na proces rozwoju, wychowania, kształcenia, a także komunikacji z innymi osobami. Pedagogika specjalna to także rozwijanie potencjału wśród osób, które mają ponadprzeciętne zdolności intelektualne.

Z jakimi przedmiotami zetkną się studenci na kierunku pedagogika specjalna?

Na kierunku pedagogika specjalna każdy student będzie miał okazję przyswoić wiedzę z następujących przedmiotów:

  • historia pedagogiki specjalnej,
  • psychologia kliniczna,
  • psychologia rozwojowa,
  • pedagogika społeczna,
  • praca socjalna z osobą niepełnosprawną. 

Gdzie szukać pracy po pedagogice specjalnej?

Absolwenci, którzy ukończyli pedagogikę specjalną mogą znaleźć zatrudnienie:

  • w świetlicach socjoterapeutycznych,
  • jako kurator sądowy,
  • jako nauczyciel w szkole specjalnej,
  • w placówkach opiekuńczych
  • w warsztatach terapii zajęciowej jako instruktor.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *