Czy warto studiować pedagogikę specjalną?

Czy warto studiować pedagogikę specjalną?

Pedagogika specjalna jest działem pedagogiki, która skupia się na wsparciu i pomocy w przypadkach, które uniemożliwiają rozwój i prawidłowe funkcjonowanie społeczne. Studia na tym kierunku pomogą przyszłym absolwentom kształcić osoby z niestandardowymi i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, np. osoby niepełnosprawne lub nieprzystosowane społecznie. Dlaczego warto studiować pedagogikę społeczną? Jak wyglądają studia na tym kierunku? Jakie perspektywy…